Aðrar upplýsingar

Bókakaup
Bókalisti haustannar 2018
Nemendur eru hvattir til að skipta eldri bókum sín á milli hér í skólanum.

Áfangaheiti
Í eldri námskrá frá 1999 er auðkenni hvers áfanga sex stafa runa.  Fremst er heiti námsgreinarinnar tilgreint með þremur bókstöfum, t.d. ÍSL fyrir íslensku.  Næst kemur þriggja stafa tala; fremsta talan táknar hvar áfanginn er í röðinni innan námsgreinar, önnur talan greinir að áfanga með sama undanfara, þriðja talan segir til um einingafjölda áfangans. Áfangaheitið ÍSL103 táknar því að áfanginn er byrjunaráfangi í íslensku sem gefur 3 einingar.
Í yngri námskrá frá 2011 samanstendur auðkenni hvers áfanga af 11 stafa runu.  Fyrstu fjórir bókstafirnir vísa til námsgreinarheitis.  Þannig vísar ÍSLE í áfangaheitinu ÍSLE2MB05(11) til íslensku.  Næst kemur tölustafur sem vísar til þess á hvaða hæfniþrepi áfanginn er.  Allir áfangar eru á þrepi 1, 2 eða 3 eftir því hversu miklar hæfnikröfur eru gerðar til nemandans í áfanganum.  Því næst koma tveir bókstafir sem vísa til viðfangsefnis áfangans.  Í þessu tilfelli vísar MB til þess að áfanginn fjallar um málnotkun og bókmenntir.  Næstu tveir tölustafir vísa til einingafjölda í áfanga.  Tölurnar 05 segja þannig til um að áfanginn sé 5 einingar.  Tölustafirnir tveir í sviganum aftast vísa til þess í hvaða röð skuli taka áfangana.  Fyrri tölustafurinn vísar til undanfara en sá seinni til jafngildisáfanga.  Þannig þarf að taka áfanga sem merktur er (11) á undan áfanga sem merktur er (21) en ekki skiptir máli hvort áfangi sem merktur er (21) sé tekinn á undan eða eftir áfanga sem merktur er (22).

Bókasafn FSH er fyrir ofan aðalinngang skólans við hliðina á stofu 10. Þar er m.a. lesaðstaða og aðgangur að tölvum, prentara og ljósritunarvél, en einnig geta nemendur unnið þar með sínar eigin fartölvur. Opnunartími bókasafns er frá kl. 8 alla virka daga og á meðan kennsla stendur yfir í skólanum. Ef bókasafnið er læst þarf að óska eftir því að það verði opnað. Skráning á útleigu bóka fer fram hjá Örnu Ýr Arnarsdóttur ritara.

Skápar innan við anddyri.  Nemendur geta leigt sér skáp við anddyri hjá ritara.  Leigan er kr. 3.000,- á skólaári (tvær annir).  Þar af verða kr. 2.000,- endurgreiddar í lok skólaárs gegn afhendingu lykils.

Meðferð matvæla og sorps
Öll neysla matar og drykkjar er bönnuð í kennslustofum skólans.
Nemendur skulu henda sorpi í tunnur með viðeigandi merkingum á nemendagangi.  Nauðsynlegt er að skola pappírs- og plastumbúðir áður en þeim er hent og er nemendum bent á að gera það í ræstingakompu á nemendagangi, gegnt skrifstofu ritara.

Netaðgangur nemenda
Aðgangur að þráðlausu neti skólans fæst hjá Örnu Ýr Arnasdóttur ritara.  

Aðalgeir Sævar Óskarssonar er tölvuumsjónarmaður skólans og sér um að skrá nemendur inn í tölvukerfið. Aðalgeir er við á mánudögum kl. 10-12 og fimmtudögum kl. 10-11:30. Skrifstofa hans er á kennaragangi.

Í stofu 1 og á bókasafni hafa nemendur aðgang að tölvum skólans.  Heimasvæði nemenda er undir “H:” drifi og kvóti verður 50Mb. Nemendur vista gögn sín í möppuna “My Documents” eða beint inn á H: drif.  Opnunartímar stofu 1 eru þegar hún er ekki í notkun (sjá auglýsingu við stofudyrnar).  Kennarar með hópa hafa þó forgang á opnunartímum fram yfir aðra.

HVAL2FR05(12) birtist skv. stundatöflu í J-stokki en er í raun kenndur utan töflu og í lotum sem áætlað er að verði tvær yfir önnina og verða auglýstar síðar.

Halldór Jón Gíslason aðstoðarskólameistari halldor@fsh.is