Húslestur 04.10.2018

8. tbl. 28. árgangur mánudaginn 4. október 2018.  Ritstj. og ábm. Halldór Jón Gíslason

Efni:

1. Önnur fjarvistatalning annarinnar.  Viðmið er 90% mæting.  Þeir sem eru undir viðmiðinu fá senda viðvörun frá skólanum eða forráðamenn þeirra hafi þeir ekki náð 18 ára aldri. Þeir nemendur sem voru með gilda viðvörun og voru aftur undir viðmiði munu fá sent bréf vegna úrsagnar úr áfanga.
Hér má sjá hvernig skoða má viðveru í Innu.
Mætingarreglur FSH

2. Val fyrir vorönn 2019 er hafið og lýkur fimmtudaginn 25. október nk.  Umsjónartími vegna valsins verður fimmtudaginn 11. október klukkan 14:35 en þá munu umsjónarkennarar leiðbeina þeim sem þurfa aðstoð.  Ætlast er til að nýnemar fæddir árið 2002 komi í þennan umsjónartíma nema þeir séu búnir að velja áður með aðstoð umsjónarkennara.  Enn fremur verða umsjónarkennarar eldri nema á staðnum og leiðbeina þeim sem vilja aðstoð.  Leiðbeiningar um val í Innu er að finna hér.
Ath. að þeir sem ekki skila vali í Innu verða ekki með í stundatöflugerð fyrir vorönn 2018.  Þannig gildir valið sem umsókn um skólavist.

Umsjónarkennarar geta kallað á einstaka nemendur eða hóp nemenda í viðtalstíma vegna vals, þ.m.t. á fundartíma kl. 14:35 á fimmtudögum.
Upplýsingar um námsbrautir skólans
Kjörsviðsreglur eldri stúdentsbrauta
Áfangaheiti í nýrri námskrá
Undanfarareglur áfanga.
Athugið vel að það að áfangi sé í boði þýðir ekki endilega að hann verði kenndur.  Eftir því sem fleiri velja áfanga aukast líkurnar á að hann verði kenndur.
Hér er listi yfir áfanga í boði á vorönn 2019.

3. Drög að próftöflu haustannar 2018 liggja nú fyrir.  Hægt er að skila athugasemdum til aðstoðarskólameistara til föstudagsins 16. nóvember nk. Í nóvember verður haft samband við fjarnema (nemendur í formlegu fjarnámi og nemendur Fjarmenntaskólans) varðandi hentuga staðsetningu fyrir lokapróf í þeim áföngum þar sem um slíkt er að ræða. Ætlast er til þess að nemendur með frjálsa mætingu taki lokapróf í húsnæði FSH.

4. Nemendum, sem þjást af prófkvíða eða telja sig þurfa á sérúrræðum að halda við fyrirlögn prófa, er bent á að hafa samband við námsráðgjafa sem allra fyrst og alls ekki síðar en mánudaginn 19. nóvember.

5. Brautaskipti:  Nemendur, sem vilja skipta um braut, t.d. af almennri braut yfir á stúdentsbraut, þurfa að hafa samband við aðstoðarskólameistara sem allra fyrst.

6. Úrsagnir: Síðasta tækifæri til úrsagnar úr áfanga er miðvikudaginn 17. október. Eftir það fá nemendur skráð á sig fall vilji þeir segja sig úr áfanga.