Umsjón H17

Námsráðgjafi er talsmaður nemenda og kallar nemendur í viðtal þegar þurfa þykir.  Að öðru leyti eru umsjónarkennarar sem hér segir:

Umsjónarkennarar:
Auður Jónasdóttir      Starfsbraut
Smári Sigurðsson       Almenn braut
Gunnar Baldursson     Nemendur á náttúruvísindabr. og opinni stúdentsbraut sem ekki hyggja á námslok V18.
Rakel D. Hafliðadóttir  Nemendur á félags- og hugvísindabr. og ótilgreindri námsbr. sem ekki hyggja á námslok V18.
Halldór Jón Gíslason    Útskriftarnemar á vorönn 2018.

Umsjón
Einu föstu umsjónartímarnir eru í upphafi annar, að lokinni skólasetningu.  Að öðru leyti eru umsjónarkennarar nemendum til aðstoðar með val og námsáætlun.  Jafnframt taka umsjónarkennarar viðtöl á hverri önn í kjölfar miðannarmats við nemendur undir 18 ára aldri þar sem farið er yfir stöðuna í náminu, líðan í skólanum og aðra þætti.
Drög að valframboði fyrir næstu önn munu liggja fyrir í þriðju viku september og geta nemendur sent aðstoðarskólameistara tölvupóst á halldor@fsh.is með ábendingum um hvaða áfanga þarf að kenna á næstu önn. Þetta þýðir að vinna við námsáætlun og val fyrir næstu önn hefst snemma á önninni og eru áætlaðar 3-4 vikur í þessa vinnu.  Vali fyrir vorönn 2018 verður að ljúka í síðasta lagi föstudaginn 25. október.  Ætlast er til að nemendur búi til námsáætlun og velji í Innu undir leiðsögn umsjónarkennara.  Umsjónartími vegna aðstoðar við val, fyrir þá sem það vilja, verður haldinn fimmtudaginn 19. október.
Athugið að skólanámskrá er á heimasíðu skólans.  Þar eru m.a. upplýsingar um alla áfanga og brautir skólans, námsmat, fjarvistakerfið o.fl.

Þeir sem hyggja á útskrift við skólaslit vorið 2018 eru beðnir að hafa samband við aðstoðarskólameistara sem allra fyrst!

Inna og Innuaðgangur