Húslestur 6.10.2015

8. tbl. 25. árgangur þriðjudaginn 6. október 2015.  Ritstj. og ábm. Herdís Þ. Sigurðardóttir

Efni:

1. Önnur fjarvistatalning annarinnar.  Viðmið er 96% mæting.  Þeir sem eru undir viðmiðinu fá sent bréf frá skólanum eða forráðamenn þeirra hafi þeir ekki náð 18 ára aldri.
Hérmá sjá hvernig skoða má viðveru í Innu.
Mætingarreglur FSH

2. Val fyrir vorönn 2016 er hafið og lýkur 27. október nk.  Umsjónartími vegna valsins verður miðvikudaginn 21. október en þá munu umsjónarkennarar leiðbeina þeim sem þurfa aðstoð.  Ætlast er til að nýnemar fæddir 1999 komi í þennan umsjónartíma nema þeir séu búnir að velja áður með aðstoð umsjónarkennara.  Enn fremur verða umsjónarkennarar eldri nema á staðnum og leiðbeina þeim sem vilja aðstoð.  Leiðbeiningar um val í Innu er að finna hér.
Ath. að þeir sem ekki skila vali í Innu verða ekki með í stundatöflugerð fyrir vorönn 2016.  Þannig gildir valið sem umsókn um skólavist.

Athugið að valið fyrir næstu önn verður flóknara en vanalega þar sem tvær námskrár eru í gangi.  Miðað er við að nemendur sem búnir eru með helming náms síns eða meira (t.d. 70+ einingar á stúdentsbraut skv. eldri námskrá) haldi áfram í eldra kerfi en nemendur sem búnir eru með minna færist yfir í nýtt kerfi.  Því miður eru vinnuleiðir til þess að færa nemendur á milli eldri og yngri námskrár ekki tilbúnar í Innu en nemendur verða færðir á milli um leið og hægt verður.  Umsjónarkennarar og aðstoðarskólameistari verða nemendum til halds og trausts varðandi valið og eru nemendur hvattir til að leita til þessara einstaklinga til að fá aðstoð.

Umsjónarkennarar geta kallað á einstaka nemendur eða hóp nemenda í viðtalstíma vegna vals, þ.m.t. á fundartíma kl. 15:20 á miðvikudögum.
Upplýsingar um námsbrautir skólans
Kjörsviðsreglur eldri stúdentsbrauta
Áfangaheiti í nýrri námskrá
Undanfarareglur áfanga.
Athugið vel að það að áfangi sé í boði þýðir ekki endilega að hann verði kenndur.  Eftir því sem fleiri velja áfanga aukast líkurnar á að hann verði kenndur.
Hér er listi yfir áfanga í boði á vorönn 2016.

3. Drög að próftöflu haustannar 2015 liggja nú fyrir.  Hægt er að skila athugasemdum til aðstoðarskólameistara til þriðjudagsins 17. nóvember nk.

4. Nemendum, sem þjást af prófkvíða eða telja sig þurfa á sérúrræðum að halda við fyrirlögn prófa, er bent á að hafa samband við námsráðgjafa sem allra fyrst og alls ekki síðar en föstudaginn 20. nóvember.

5. Brautaskipti:  Nemendur, sem vilja skipta um braut, t.d. af almennri braut yfir á stúdentsbraut, þurfa að hafa samband við aðstoðarskólameistara sem allra fyrst.