Húslestur 6.10.2014

8. tbl. 24. árgangur mánudaginn 6. október 2014.  Ritstj. og ábm. Herdís Þ. Sigurðardóttir

Efni:

1. Önnur fjarvistatalning annarinnar.  Viðmið er 96% mæting.  Þeir sem eru undir viðmiðinu fá sent bréf frá skólanum eða forráðamenn þeirra hafi þeir ekki náð 18 ára aldri.
Hér má sjá hvernig skoða má viðveru í Innu.
Mætingarreglur FSH

2. Val fyrir vorönn 2015 er hafið og lýkur 29. október nk.  Umsjónartími vegna valsins verður miðvikudaginn 22. október en þá munu umsjónarkennarar leiðbeina þeim sem þurfa aðstoð.  Ætlast er til að nýnemar fæddir 1998 komi í þennan umsjónartíma nema þeir séu búnir að velja áður með aðstoð umsjónarkennara.  Enn fremur verða umsjónarkennarar eldri nema á staðnum og leiðbeina þeim sem vilja aðstoð.  Leiðbeiningar um val í Innu er að finna hér.
Ath. að þeir sem ekki skila vali í Innu verða ekki með í stundatöflugerð fyrir vorönn 2015.  Þannig gildir valið sem umsókn um skólavist.

Umsjónarkennarar geta kallað á einstaka nemendur eða hóp nemenda í viðtalstíma vegna vals, þ.m.t. á fundartíma kl. 15:20 á miðvikudögum.
Upplýsingar um námsbrautir skólans
Kjörsviðsreglur stúdentsbrauta
Undanfarareglur áfanga.
Athugið vel að það að áfangi sé í boði þýðir ekki endilega að hann verði kenndur.  Eftir því sem fleiri velja áfanga aukast líkurnar á að hann verði kenndur.
Hér er listi yfir áfanga í boði á vorönn 2015.

3. Drög að próftöflu haustannar 2014 liggja nú fyrir.  Hægt er að skila athugasemdum til aðstoðarskólameistara til 17. nóvember nk.

4. Nemendum, sem þjást af prófkvíða eða telja sig þurfa á sérúrræðum að halda við fyrirlögn prófa, er bent á að hafa samband við námsráðgjafa sem allra fyrst og alls ekki síðar en 21. nóvember.

5. Brautaskipti:  Nemendur, sem vilja skipta um braut, t.d. af almennri braut yfir á stúdentsbraut, þurfa að hafa samband við aðstoðarskólameistara sem allra fyrst.